• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Thâm niên nhà giáo

Dạ sở gdđt cho e hỏi e là nhân viên thiết bị trường học nhưng mã ngạch của e là 15a 202 thì e có được chế độ thâm niên nhà giáo không ạ.mong sở trả lời giúp e


Trả lời:

Trường hợp của bạn không được hưởng chế độ thâm niên nhà giáo bạn nhé, thậm chí giáo viên chuyển sang làm nhân viên thiết bị mã 15a 201 cũng không được hưởng.

Tham khảo thêm trả lời sau trên báo GDTĐ:

 Hỏi: Tôi là giáo viên trong biên chế đã được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo 80%. Đầu năm học 2015 – 2016, tôi chuyển sang làm nhân viên thiết bị trường học. 

Tuy không trực tiếp tham gia đứng lớp nhưng tôi chuẩn bị đồ dùng, các thiết bị thực hành, thí nghiệm cho giáo viên. Từ đầu năm học này, tôi không được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo mặc dù tôi vẫn hưởng mã ngạch giáo viên 15a.201.

Vậy theo quy định mới về phụ cấp thâm niên, trường hợp của tôi có được tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo không? Việc tôi không được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo từ đầu năm học 2015 – 2016 là đúng hay sai? – Bùi Thị Mến (buimen***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo thư bạn viết, chúng tôi có thể hiểu bạn đang quan tâm đến Thông tư liên tịch số: 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 20/11/2015 của liên bộ gồm: Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội “sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số: 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số: 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo”.

Cụ thể theo Điều 1 của Thông tư liên tịch số: 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH “ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH” như sau:

* Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật)”.

* Khoản 2 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các xưởng trường, trạm, trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn, tàu huấn luyện của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập”.

* Điểm c Khoản 1 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra Đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có).

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn sẽ không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo mặc dù bạn vẫn hưởng lương mã ngạch giáo viên 15a.201 và trước đó bạn đã từng được hưởng phụ cấp này. Do đó việc bạn bị cắt phụ cấp thâm niên nhà giáo là phù hợp với quy định hiện hành nêu trên.