• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Phụ cấp đứng lớp và thâm niên

Kính thưa Sở GDĐT tôi có một số thắc mắc sau:

Hiện nay tôi là một giáo viên đang công tác tại địa bàn TP. Bà Rịa. 

- Trường tôi có một giáo viên khi được tuyển vào là giáo viên Sinh, Hóa nhưng những năm trước có học kì thì BGH xếp cho đứng lớp một số tiết còn lại là làm thiết bị còn có học kì thì không đứng lớp. Và năm học này thì cô được phân công không đứng lớp chỉ làm thiết bị và một số công việc khác. Nhưng tại sao cô vẫn được hưởng 30% đứng lớp và phụ cấp thâm niên nhà giáo. Đó là đúng hay sai? 

- Có phải theo quy định BGH cũng phải đứng lớp vài tiết không? Nhưng nếu BGH không đứng lớp mà chỉ làm công tác quản lý thì vẫn được hưởng 30% đứng lớp và phụ cấp thâm niên đúng hay sai. 

Kính mong Sở GD giải thích giúp và có giải pháp cụ thể đến đơn vị các trường.


Trả lời:

Câu hỏi được Sở trả lời như sau:

1. Hiệu trưởng (phó hiệu trưởng) nếu không đứng lớp theo Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định, nhưng vẫn nhận tiền phụ cấp ưu đãi theo Thông tư liên tịch số: 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC là không đúng.

2. Nếu giáo viên đó được phân công "không đứng lớp chỉ làm thiết bị và một số công việc khác" thì giáo viên đó cũng không được hưởng phụ cấp ưu đãi (mặc dù đang là ngạch giáo viên) thì không được hưởng phụ cấp ưu đãi.

Ngoài ra các trường hợp sau cũng không được hưởng phụ cấp ưu đãi:

không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong các thời gian sau:

- Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;

- Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng;

- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

- Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành;

- Thời gian bị đình chỉ giảng dạy./.