• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Hưởng phụ cấp đứng lớp và thâm niên nhà giáo

Kính thưa sở GDĐT tôi có một số ý kiến:

- Như tôi được biết tại trường THCS NTĐ, TP Bà Rịa. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng không trực tiếp đứng lớp nhưng vẫn hưởng phụ cấp thâm niên và 30% đứng lớp hàng tháng.

- Giáo viên không trực tiếp giảng dạy mà chỉ làm công tác Thiết bị và các công việc khác nhưng vẫn được hưởng 30% đứng lớp và phụ cấp thâm niên. 

Kính mong Sở GDĐT xem xét lại và có văn bản chỉ đạo cụ thể về chi trả các khoản phụ cấp đến các đơn vị để có sự công bằng hơn trong công việc.


Trả lời:

Vấn đề anh./chị hỏi, Sở sẽ xác minh lại và trả lời cụ thể qua diễn đàn này

Trân trọng cảm ơn anh/chị./.