• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Che do tinh tang gio khi dc dieu dong di cong tac

E xin hoi neu e duoc dieu dong di cong tac hoac di tap huan do so hoac nha truong cu di ma ngay do e co tiet day thi gv day thay cho e co dc tinh tang gio k? Va e co bi tru lai so tiet do hay k?


Trả lời:

Do không rõ anh/chị đang dạy ở cấp học nào? tuy nhiên, vấn đề anh/chị hỏi Sở trả lời như sau:

1. Hiện nay việc quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số: 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

2. Anh/chị có thể căn cứ vào các quy định dưới đây để xác định xem mình có thuộc một  trong  các trường hợp được quy đổi ra tiết dạy hay không? Cụ thể theo Khoản 2 Điều 11 Quy định trên, quy định:

Ngoài nhiệm vụ giảng dạy chính ở trên lớp, giáo viên còn phải thực hiện những hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác theo sự phân công của Hiệu trưởng. Việc quy đổi những hoạt động này ra tiết dạy để tính số giờ giảng dạy cho từng giáo viên được thực hiện như sau:

- Đối với giáo viên được huy động làm cộng tác viên thanh tra thì thời gian làm việc một buổi được tính bằng 5 tiết định mức.

- Đối với giáo viên được huy động tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thì 1 tiết giảng dạy thực tế được tính bằng 1,5 tiết định mức.

- Báo cáo ngoại khóa cho học sinh do nhà trường tổ chức (có giáo án hoặc đề cương báo cáo) thì số tiết báo cáo thực tế được tính tương đương số tiết định mức.

- Hiệu trưởng căn cứ tình hình thực tế quy định việc quy đổi tiết dạy đối với các công việc chuyên môn khác sau khi có ý kiến đồng ý của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, nếu bạn được cử đi công tác để tham gia vào các hoạt động trên, thì bạn có thể tự quy đổi ra giờ dạy của mình./.