• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Che do tinh tang gio khi dc dieu dong di cong tac

Kinh thua SGD e xin hoi ve cach tinh tang gio o truong THPT nhu vay la dung hay sai? ( thi du: hom nay nha truong cu e di tap huan vo co truyen do SGD to chuc nhung e co 4 tiet day va e fai tu nho 1 gv day thay cho e nhung neu gv nay ke 4 tiet tang gio nay thi ve e se bi tru lai 4 tiet con neu gv nay k ke thi e se k bi tru.nhung nhu vay thi gv nay di day cho e 4 tiet ma k dc huong che do j ca? Theo e nghi ngay do e dc nha truong cu di tap huan thi gv day thay cho e fai dc tinh tang gio moi dung va e cung se k bi tru moi dung chu vi e dang di lam viec cho nha truong ma ? Nhu vay cach lam cua truong e la dung hay sai ah?


Trả lời:

Câu hỏi của anh chị được Sở trả lời như sau:

1. Việc anh/chị được cử đi công tác, đương nhiên anh/chị không được tính các tiết dạy do anh/chị nghỉ (việc đi công tác được quy đổi ra tiết dạy theo Thông tư số: 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

2. Giáo viên đượcphân công dạy thay đương nhiên được tính công thêm vào tổng giờ dạy của Gv viên đó.

Sở xin trả lời đến anh/chị./.