• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Nhà công vụ của giáo viên

Kính thưa Sở GDĐT.

Tôi có một số ý kiến. Hiện nay tôi là giáo viên đang dạy tại Hòa Long. Trên xã Hòa Long hiện nay có khu nhà công vụ giành cho những giáo viên. Khu nhà đó là giành cho giáo viên nhà ở xa hoặc chưa có nhà đến công tác. Nhưng những giáo viên độc thân chưa có gia đình đang công tác tại đây thì không có nhà để ở( Bời vì số lượng nhà công vụ có hạn) còn những giáo viên đã lập gia đình rồi tại sao không cho ra ở mà vẫn ở trong nhà công vụ này. Những cặp gia đình ở như vậy thì tốn nhiều phòng trong khi đó các giáo viên khác thì không có chỗ ở.

Xin Sở xem xét vấn đề này. Có nên chăng khu nhà công vụ chỉ cho những giáo viên độc thân đang công tác trên địa bàn ờ. Còn giáo viên đã lập gia đình nên tự lập ra bên ngoài.


Trả lời:

Câu hỏi anh/chị thuộc chức năng của Tp Bà Rịa. Anh/chị cần nêu ý kiến với lãnh đạo nhà trường- nơi công tác của anh/chị. Hiệu trưởng sẽ có biện pháp xử lý hoặc đề xuất lên Phòng, UBND Tp Bà Rịa xử lý. Sở trân trọng cảm ơn anh/chị./.