• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Tham dự Hội khỏe phù đổng môn bóng bàn.

Tôi là phụ huynh của em Lê phước Ngô Duy Tân là học sinh lớp 7 trường Phan bội Châu, huyện Tân thành, tinh BRVT.

Con tôi có tham dự thi Bóng bàn . Đạt giải nhất huyện Tân thành, brvt.

Tôi muốn hỏi con tôi có được tham dự giải tỉnh của BRVT hay không?

Tôi có nghe nói rằng Phòng GDDT huyện Tân thành không tham gia môn bóng bàn Cấp tỉnh.

Nhưng tôi muốn cho con tôi tham dư giải bóng bàn cấp tỉnh để học hỏi và cố gắng hơn trong môn bóng bàn thì làm thế nào?


Trả lời:

Cảm ơn anh/chị đã gửi câu hỏi về Sở. Tuy nhiên, câu hỏi của anh chị thuộc thẩm quyền trả lời của Ph2ng GDĐT Tân Thành. anh/chị liên hệ phòng GDĐT Tân Thành để được trả lời nhé!