• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  máy tính cầm tay

cho hỏi cuộc thi máy tính cầm tay cấp tỉnh còn tổ chức không

 


Trả lời:

Hiện nay Sở có  Công văn số 2249/SGDĐT-GDTrH: V/v tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018

Như vậy, theo công văn trên thì cuộc thi máy tính cầm tay cấp tỉnh Sở không tổ chức nữa./.