• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Tuyển viên chức

Kính thưa sở. Em muốn hỏi về vấn đề thi viên chức năm nay. Năm nay sở tuyển gv nhưng không cho danh sách cu thể trường nào tuyển vậy chúng em đăng kí băng gì. Xin sở giai đáp. Xin cám ơn


Trả lời:

Hiện nay Sở đã co 1thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc. Thông báo số trên trang web của Sở: Thông báo số 2258/TB-SGDĐT: V/v thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018

Sở thông báo đến anh/chị./.