• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Hỏi về thu học phí bơi

Tôi là PH trường Tiểu học Chí Linh TP Vũng Tàu. Tôi có một số câu hỏi nhờ sở giáo dục giải thích. Theo công văn số 1010/SGDDT-CTrTT ngày 27 tháng 6 năm 2017 và Theo công văn số 1353/SGDDT-CTrTT ngày 07 tháng 8 năm 2017 V/v tổ chức, quản lý và hướng dẫn học sinh tham gia các lớp học bơi trong giờ thể dục chính khóa. Có ghi rõ các điều sau: - Thỏa thuận với phụ huynh học sinh về mức thu tiền học phí trên cơ sở khung quy định. (có chính sách hỗ trợ miễn giảm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách). - Về mức thu, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với sở Tài chính Tỉnh xây dựng mức, khung đóng góp của phụ huynh học sinh, trên nguyên tắc thỏa thuận giữa phụ huynh, nhà trường và đơn vị hợp tác triển khai để khấu hao, hoàn vốn, quản lý, vận hành… (có chính sách hỗ trợ miễn giảm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách). Cho tôi xin hỏi các vấn đề sau: 1. Theo thông báo của hiệu trưởng trường Tiểu học Chí Linh TP Vũng Tàu thì tất cả học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 phải đăng ký học tuần một buổi vào chính khóa. Nếu học sinh nào biết bơi rồi không đăng ký học thi cho chơi một mình. Vậy có đúng không? 2. Con tôi học lớp 2 biết bơi rồi lên lớp 3, 4,5 có phải học không? 3. Nhà trường thu học phí 100.000/HS/tháng. Nhà trường thu học phí mà không Thỏa thuận với phụ huynh học sinh về mức thu tiền học phí như công văn chỉ đạo thì đúng hay sai? Nhà trường dựa vào cở sở nào để thu học phí là 100.000/HS/tháng? 4. Trường Chí Linh học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 khoảng 1.500.000-1.600.000 HS. vậy 1 tháng thu học phí khoảng 150-160 triệu có cao không? Và có phải vì mục tiêu giáo dục hay vì mục đích khác? 5. Với 45’ một tiết học HS thay quần áo mất khoảng 15’ vậy còn 30 có đảm bảo thời gian không? Với số lượng giáo viên ít ỏi, bể chật chội thì có đảm bảo thời lượng và an toàn vệ sinh không? 6. Tôi được biết một số trường ở các tỉnh khác với mục tiêu chống đuối nước cho học sinh nên chỉ dạy đến khi học sinh biết bơi thì thôi. Vậy Vũng Tàu có làm vậy không và sở giáo dục có biết việc thu học phí bất hợp lý như vậy không? Những vấn đề trên gây rất nhiều bức xúc cho phụ huynh. Tôi rất mong sớm nhận được phản hồi. Trân Trọng cảm ơn.


Trả lời:

Hiện nay Sở GDĐT đã có :Công văn số 78/SGDĐT-CTrTT: V/v tổ chức dạy bơi, học bơi theo hình thức xã hội hóa để phòng, chống đuối nước cho học sinh

Trên website của Sở, Anh/chị tìm đọc nhé!