• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Học sinh lớp 8

KÍnh mong sở giải đáp giúp. Năm nay con tôi đang học lớp 8, nhà trường đã tổ chức dạy nghề môn tin học. Nhưng trên mang hiện nay bộ công bố không cộng điểm vào thi tuyển lớp 10. Vậy tôi có nên cho con tôi nghĩ học môn nghề nữa không?Bởi vì học để làm gì, rất lãng phí học phí và công sức của con tôi.


Trả lời:

Vấn đề anh/chị hỏi Sở trả lời như sau: hiện nay quy chế về tuyển sinh đang trong thời gian dự thảo, trong đó có điểm mới là bỏ cộng điểm khuyến khích. Dự thảo này đang trong thời gian góp ý của cả nước. Vì vậy không thể khẳng định là bỏ cộng điểm hay không hoặc thời điểm nào bỏ cộng điểm? Trong thời gian chờ có văn bản chính thức, thiết nghĩ anh/chị vẫn nên thực hiện theo quy định của ngành./.