• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  THUYÊN CHUYỂN GIÁO VIÊN

Cho tôi hỏi khi nào Sở Giáo Dục tỉnh BRVT bán hồ hơ xin thuyên chuyển giao viên cấp 2 và xét thuyên chuyển giao viên cấp 2 từ tỉnh BRVT sang tỉnh khác ạ? 


Trả lời:

Giáo viên cấp 2 do UBND huyện, Tp giải quyết thuyên chuyển. Hằng năm gần cuối năm học, Phòng GDĐT sẽ có thông báo nộp hồ sơ để xét thuyên chuyển. Anh/chi nên gặp lãnh đạo nhà trường để biết chi tiết./.