• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  lam them gio

Cho tôi hỏi, hiệu trưởng, hiệu phó, kế toán làm đi làm vào hai tháng hè thì được tính tiền tăng giờ (tiết) đúng không? nếu được tính tăng giờ (tiết), thì căn cứ vào công văn, nghị định nào, vì tôi biết ba trường hợp trên thuộc biên chế tổ văn phòng làm việc hành chính, ngày 8h, thì tại sao lại tính tiền tăng giờ vào hai tháng hè a?


Trả lời:

Hiện nay không có qiuy định nào cho phép tính tiền tăng giờ cho HT, PHT và KT nếu đi làm trong hè. Theo Quyết định của UBND tỉnh ban hành hàng năm về khung thời gian năm học có quy định: "Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè; Thời gian nghỉ hè trong năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm: thời gian nghỉ xen kẽ giữa kỳ; thời gian nghỉ phép năm theo quy định của Bộ Luật lao động; thời gian nghỉ tết nhiều hơn quy định của Bộ Luật lao động)". Đối với HT, PHT, KT vẫn đi làm nhưng HT bố trí nghỉ luân phiên, đảm bảo nghỉ đủ 2 tháng hè như giáo viên./.