• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Tiền tết

Các trường học thuộc huyện Tân Thành sau khi chia tiền tăng thu nhập giáo viên cuối năm theo A, B, C sau khi đỗ vào tài khoản bắt giáo viên rút ra nộp lại 10% số tiền đó dưới sự truy thu của tổ trưởng. Các ban giám hiệu công đoàn cho đó là chi tiêu nội bộ trích quỹ do thủ trưởng cơ quan quyết định. Cho tôi hỏi quy định của thủ trưởng cơ quan của các trường học đó có đúng với quy định của cơ quan cấp trên không? 


Trả lời:

Việc chi tiền tăng thu nhập tùy vào tiết kiệm của mỗi trường và căn cứ vào Quy định chi tiêu nội bộ của mỗi đơn vị để thực hiện. Việc nộp lại 10% trên tổng số tiến tăng thu nhập không có quy định nào như thế. Có thể do nội bộ nhà trường thỏa thuận với nhau. Sở đề nghị anh/chị gặp Hiệu trưởng để được giải thích rõ hơn./.