• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Kết quả viên chức 2017

XIn được hỏi ngày chính xác sở giáo dục sẽ đăng kết quả Tuyển dụng viên chức. 

Ngày công bố so với lịch của sở đã chênh lệch nhau 10 ngày rồi. 

Tôi mong nhận được phản hồi nhanh chóng của Sở


Trả lời:

Hiện nay Sở đang khẩn trương rà soát các công đoạn cho thật chính xác sẽ công bố kết quả, trễ nhất là trung tuần tháng 5/2017, xin thông báo đến anh/chị và mong mọi thí sinh thông cảm.