• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Thi nâng ngạch

Xin sở gd trả lời giúp. Ở tỉnh khi nào sẽ tổ chức thi nâng ngạch cho giáo viên.


Trả lời:

Sở GDĐT đang tham mưu với UBND tỉnh; khi có chủ trương Sở sẽ thông báo trên website Sở. Thông báo đến anh/chị./.