• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Nâng bậc lương trước thời hạn năm 2017.

Kính thưa Sở Giáo dục! Tôi xin phép được hỏi Quyết định794/QĐ-SGD về việc phân bổ chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn năm 2017 ngày 06/09/2017.

Xin hỏi theo Quyết định thì đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn là đối tượng nào ạ? Vì trong năm 2014 trường tôi có xét nâng bậc lương trước thời hạn thì đối tượng được xét là những giáo viên sẽ được nâng lương đúng thời hạn của năm 2015. Nhưng năm 2017, theo Quyết định trên thì kế toán trường tôi nói xét nâng trước hạn cho những giáo viên sẽ được nâng lương đúng hạn của năm 2017 đến hết quý I của năm 2018.

Xin Sở Giáo dục giải thích giúp ạ, tôi xin chân thành cảm ơn !


Trả lời:

Tại Điều 1, trong quyết định 974 của Sở có nêu: "Chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn năm 2017 có giá trị đến hết quý I năm 2018 để các đơn vị xét nâng bậc lương trước niên hạn năm 2017.". Câu này không thể hiểu là: "xét nâng trước hạn cho những giáo viên sẽ được nâng lương đúng hạn của năm 2017 đến hết quý I của năm 2018"- như trong thắc mắc của anh/chị.

Việc chọn ra các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, do đơn vị bình chọn dựa vào các tiêu chuẩn thi đua của đơn vị được thông qua ngay từ đầu mỗi năm học. Tuy nhiên phải thỏa mãn thêm điều kiện nữa đó là thời gian lên lương của anh/chị. Việc này có nhiều trường thống nhất và thực hiện liên tục nhiều năm. VD: Tháng 12/2017 (câu trong QĐ nghĩa là có thể tháng 1 hoặc tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2018) trường xét  nâng lương trước thời hạn năm 2017, GV A còn dưới 12 tháng nữa sẽ lên lương và đợt này này được bình chọn là xuất sắc năm 2017 thì nằm trong diện được lên lương trước thời hạn. Nhưng GV A này còn trên 12 tháng nữa mới lên lương thì không được chọn mà có thể để năm sau 2018, nếu GV này vẫn tiếp tục hoàn thành XS nhiệm vụ. 

Và còn một điều kiện nữa, là không xét cho GV trong 2 bậc lương liên tiếp mà lên lương trước thời hạn đến 2 lần (nghĩa là mỗi 1 bậc lương là 3 năm, 2 bậc là 6 năm; trong 6 năm đó GV không thể được xét lên lương trước thời hạn đến 2 lần./.