• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Kết quả thi tuyển

Kinh thưa sở cho e hỏi. Dự kiến ngày nào có kết quả thi tuyển viên chức của các môn thi lý thuyết.


Trả lời:

Hiện nay, HĐ chấm đang làm việc; khả năng sẽ có kết quả trong tuần tới./.