• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Tập sự

Kính thưa sở. Xin sở giải đáp giúp. Tôi đang trong thời gian tập sự nhưng tôi xin nghĩ thai sản. Vậy sau khi tôi hết thời gian nghĩ thai sản tôi có được tiếp tục thời gian tập sự nữa hay không hay tôi bị nghĩ việc luôn. Xin cám ơn.


Trả lời:

Sở GDĐT trả lời như sau:Tại khoản 3, Điều 20 về chế độ tập sự Nghị định 29/2012/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức:

Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội và thời gian ốm đau từ 03 ngày trở lên, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự”

Như vậy, khi chưa hết thời gian tập sự mà nghỉ sinh con thì thời gian nghỉ sinh đó không được tính vào thời gian tập sự. Theo đó, thời gian tập sự không bị kéo dài mà vẫn giữ nguyên, tuy nhiên thời gian nghỉ sinh không được tính vào thời gian tập sự và khi hết thời gian nghỉ thai sản, cán bộ công chức sẽ phải hoàn thành thời gian tập sự còn thiếu.

Như vậy, thời gian chị nghỉ chế độ thai sản sẽ không được tính vào thời gian tập sự. Do đó, sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, chịsẽ phải hoàn thành khoảng thời gian tập sự còn lại./.