• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Thuyen chuyen vien chuc

Kinh thua so GDDT e xin hoi trong nam 2018 so co to chuc thuyen chuyen vien chuc khong a? Neu to chuc thi khi nao lam ho so?


Trả lời:

Việc thuyên chuyển viên chức đối với các đơn vị trực thuộc Sở là việc làm hàng năm, anh/chị chờ hướng dẫn của Sở trong thời gian trước khi kết thúc năm học,/.