• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Tin học nghề thcs

Kính thưa sở tôi xin hỏi một nội dung về vấn đề điểm Cộng môn tin học nghề. Như vậy đã không còn Cộng điểm môn này vậy học sinh có phai đi học không.


Trả lời:

Việc cộng điểm khuyến khích Nghề (trong đó có điểm nghề tin học) vẫn còn thực hiện trong năm học này. Việc hướng dẫn công tác  học nghề cho năm học sau (2018-2019) sẽ được Sở hướng dẫn trong thời gian đến (dự kiến trước khi năm học mới bắt đầu)./.