• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Thắc mắc thi công chức

Xin sở giải đáp thắc mắc giùm tôi. Vừa qua sở tổ chức thi lý thuyết môn tin học và anh văn. Nhưng tại Sao hai môn này trac nghiệm. Với môn tin học có 25 câu trắc nghiệm vậy mỗi cây tương ứng bao nhiêu điểm. Mà kết quả thi tin học lại rất nhiều thứ sinh đặt điểm 5. Vậy 25 câu mà đúng mấy câu mà được 5 Điểm. Còn đối với môn anh văn có 50 câu trắc nghiệm vậy đúng bao nhiêu câu mà tôi được 8.1 điem. Xin sở giải thích giùm


Trả lời:

1. Việc quy định môn thi lý thuyết tin học và ngoại ngữ (phần thi chung) theo hình thức thi trắc nghiệm, thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ (NĐ 29 và TT 16). Vấn đề này Sở GDĐT ngay từ đầu, đến tất cả thí sinh; 

2. Quy định điểm cho mỗi câu trắc nghiệm do Hội đồng đề quyết định (có thể tất cả các câu ngang bằng nhau về điểm số; có thể lệch nhau về điểm số giữa các câu, nhưng phải đảm bảo tổng điểm các câu theo thang điểm 100). Theo bảng điểm mà Sở công bố môn Tin và Ngoại ngữ (http://tuyendung.bariavungtau.edu.vn/HosoTD/Diemthi/Diemthi.pdf)./.