• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  tuyển công chức

Như sở đã giải thích "Việc quy định môn thi lý thuyết tin học và ngoại ngữ (phần thi chung) theo hình thức thi trắc nghiệm, thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ (NĐ 29 và TT 16). Vấn đề này Sở GDĐT ngay từ đầu, đến tất cả thí sinh" và ''Quy định điểm cho mỗi câu trắc nghiệm do Hội đồng đề quyết định (có thể tất cả các câu ngang bằng nhau về điểm số; có thể lệch nhau về điểm số giữa các câu, nhưng phải đảm bảo tổng điểm các câu theo thang điểm 100)" . Tôi đã nghiên cứu lại và đã thấy không công bằng trong việc chấm đểm môn Tin học bởi vì có 25 câu trắc nghiệm chẳng lẽ có sự chênh lệnh giữa các câu hay sao mà có nhiều thí sinh 50 điểm cho môn này.Nếu như đáp án đúng được 12 câu thì 48 điểm còn 13 câu đúng thì 52 điểm. Nên xin sở GD xem xét lại để có sự công bằng hơn. Xin chân thanh cám ơn.


Trả lời:

Như Sở đã giải thích: các câu hỏi trong môn thi Tin học không ngang bằng về điểm số (nghĩa là không phải mỗi câu  đều 4 điểm) mà có sự khác nhau về điểm giữa câu này và câu kia. Sở xin trả lời đến anh/chị./.