• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Vấn đề điểm ưu tiên khi xét tuyển đại học

E đã tốt nghiệp THPT , cả 3 năm e đều học ở trường Ngô Quyền xã đá bạc thuộc diện ưu tiên Khu Vực 1 .Năm nay thi lại mà mẹ e vừa ms chuyển hộ khẩu qua xã khác .Z cho e hỏi không bit e co dc điểm ưu tiên k

 


Trả lời:

Em cần đến trường nơi em học cấp 3 hoặc trường chuẩn bị nộp hồ sơ đăng ký dự thi để biết chi tiết, thông báo đến em./.