• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Về thủ tục mở cơ sở bồi dưỡng văn hóa

Dạ xin hỏi phòng em muốn hỏi về thủ tục mở cơ sở bồi dưỡng văn hóa ạ


Trả lời:

Anh chị có thể truy cập vào địa chỉ dịch vụ công trực tuyến của Sở GDĐT tại địa chỉ: http://dichvucong.bariavungtau.edu.vn; hoặc trực tiếp đến bộ phận 1 cửa để hỏi thủ tục./.