• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  kết quả thi học sinh giỏi

đên bao giờ công bố kết quả ọc sinh giỏi tỉnh lớp 9 năm học 201-7-2018?

 


Trả lời:

Trong tuần này (12 đến 14/4/2018)  Sở sẽ công bố quyết định./.