• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Cho hỏi bao hiờ công bố kết quả học sinh giỏi tỉnh lớp 9 và olympic 37 tháng 4 năm học 2017 2018


Trả lời:

Trong tuần này (12 đến 14/4/2018)  Sở sẽ công bố quyết định./.