• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Về việc thi và cộng điểm nghề vào điểm tuyển sinh lớp 10

Năm học 2018-2019 không còn cộng điểm thi nghề vào tuyển sinh lớp 10. vậy xin hỏi sớ có tố chức thi nghề cho lớp 8 năm nay không?


Trả lời:

Năm học này thi nghề đã tổ chức vào tháng 10/2017 rồi. Từ đây đến cuối năm không còn tổ chức kỳ thi nghề nào./.