• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  hsg

cho em hỏi đến bao giờ công bố kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 và 0lympic 27/4 đối vói hs lớ 6,7,8 năm học 2018-2019?


Trả lời:

Kết quả đã được Sở công bố từ ngày 11/4/2018; anh/chị có thể tải tại địa chỉ: http://bariavungtau.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=7667:372q-sgdt&catid=90:kho-thi-a-kim-nh&Itemid=459