• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Sổ chủ nhiệm

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo

Theo thông tư 22/2016 của Bộ GD - ĐT không quy định giáo viên chủ nhiệm (GVCN) làm sổ chủ nhiệm. Tuy nhiên, vào cuối năm học nhà trường yêu cầu GVCN làm sổ chủ nhiệm để thi GVCN giỏi cấp trường.

Xin Sở GD cho biết: Tất cả GVCN bắt buộc làm sổ chủ nhiệm hay không ?


Trả lời:

Chủ trương của Bộ cũng như của Sở của nhiều năm nay là không tự đặt ra nhiều loại hồ sơ, gây phiền hà và mất thời gian cho giáo viên. Vì vậy, những hồ sơ nào không có trong quy định của Bộ, của Sở thì Hiệu trưởng nhà trường không tự ý quy định thêm cho giáo viên./.