• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Câu hỏi: Về việc thi và cộng điểm nghề vào điểm tuyển sinh lớp 10 Năm học 2018-2019 không còn cộng điểm thi nghề vào tuyển sinh lớp 10. vậy xin hỏi sớ có tố chức thi nghề cho năm học 2018-2019 không?

.


Trả lời:

Đầu năm học 2018-2019 Sở sẽ có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này; dự kiến việc học nghề vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên việc tổ chức thi để cấp giấy chứng nhận sẽ không tổ chức nữa./.