• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  thi thử thpt quốc gia

Cho e hỏi khi nào sở đăng đáp án thi thử môn toán văn khối 12 lên trang web sở giáo dục ạ


Trả lời:

Sở không đăng đáp án lên trang web mà chuyển về cho các trường; các trường căn cứ vào đó để chấm; Nếu anh chị quan tâm đến đáp án có thể hỏi xin ở giáo viên bộ môn dạy ở trường anh/chị.