• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Định mức giảm giờ dạy đối với giáo viên

Hỏi: Theo TT28/2009/TT-BGDĐT này thì giáo viên vừa làm Tổ trưởng chuyên môn (3 tiết/tuần) vừa làm GVCN (4 tiết/tuần) thì được hưởng 7 tiết/ tuần. Nếu GV vừa làm tổ trưởng chuyên môn (3 tiết/tuần) vừa làm tổ trưởng công đoàn (Theo 08/2016/TT-BGDĐT, Điều 3, khoản 2b: được hưởng 1 tiết) thì được hưởng tổng cộng bao nhiêu tiết /tuần?


Trả lời:

Trong thông tư 28 có nội dung: "Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và chất lượng công tác, mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất". Căn cứ vào quy định trên, thường các nhà trường không bố trí GV kiêm nhiệm quá nhiều chức vụ. Và nếu có kiêm nhiệm nhiều chức vụ thì GV cũng chỉ được "hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất", nghĩa là 2 chức vụ có số tiết cao nhất./.