• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Về việc giảm định mức giờ dạy cho giáo viên

Cám ơn quý sở đã trả trời: "Trong thông tư 28 có nội dung: "Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và chất lượng công tác, mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất". Căn cứ vào quy định trên, thường các nhà trường không bố trí GV kiêm nhiệm quá nhiều chức vụ. Và nếu có kiêm nhiệm nhiều chức vụ thì GV cũng chỉ được "hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất", nghĩa là 2 chức vụ có số tiết cao nhất". 

Nay tôi muốn được hiểu rõ hơn về nội dung quý sở đã trả lời, xin phép cho tôi được hỏi: Hiện nay, có huyện (A) thì áp dụng TT28 như sau: Giáo viên vừa làm tổ trưởng chuyên môn (giảm 3 tiết/ tuần), vừa làm tổ trưởng công đoàn (giảm 1 tiết/ tuần): tổng cộng được giảm 4 tiết/ tuần. Có huyện (B) thì áp dụng TT28 như sau: Giáo viên vừa làm tổ trưởng chuyên môn (giảm 3 tiết/ tuần), vừa làm tổ trưởng công đoàn (giảm 1 tiết/ tuần) thì tổng cộng chỉ được giảm 3 tiết/ tuần (chỉ giảm định mức chức vụ cao nhất). Như vậy, huyện nào đã áp dụng đúng với tinh thần của thông tư 28?

Kính mong quý sở sớm trả lời, để toàn tỉnh thực hiện có sự thống nhất. Xin chân thành cảm ơn!


Trả lời:

Huyện (A) đúng, vì: Tại khoản 5 Điều 9 Quy định về chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong nhà trường, quy định mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất.

Từ đó anh/chị có thể hiểu thêm: ở chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn tại Điều 8 không có quy định hạn chế như khoản 5 Điều 9, do vậy giáo viên kiêm nhiệm 2 công việc chuyên môn được giảm định mức tiết dạy theo 2 công việc chuyên môn kiêm nhiệm./.