• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Chế độ của giáo viên làm công tác kiêm nhiệm

  1.  -Căn cứ theo Thông tư 28/2009/TT – BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

  2.   - Căn cứ vào công văn số 6120/ BGDĐT- NGCBQLGD V/ V Trả lời công văn của  một số sở GD& ĐT hỏi về TT số 28/2009/TT-BGDĐT, ngày 24/09/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  3. Câu hỏi: Hiện  nay tôi đang làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ trưởng tổ chuyên môn, trưởng ban TTND mà vẫn dạy 20 tiết/ tuần có đúng với quy định của nhà nước không? Nếu sai thì tôi dạy bao nhiêu tiết thì đủ so với quy định hiện nay?


Trả lời:

Như những câu hỏi trước:  ở chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn tại Điều 8 không có quy định hạn chế như khoản 5 Điều 9, do vậy giáo viên kiêm nhiệm 2 công việc chuyên môn được giảm định mức tiết dạy theo 2 công việc chuyên môn kiêm nhiệm; anh chị làm thanh tra nhân dân thuộc công đoàn nhà trường thì anh anh/chị vẫn được hưởng giảm tiết./.