• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Học bạ

Kính gửi: Sở GD - ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện nay, giáo viên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sở dụng trang vnEdu để nhận xét, vào điểm,... Sau đó xuất phiếu liên lạc, in và gửi cho phụ huynh học sinh. Việc làm này rất tiện lợi cho giáo viên.

Tuy nhiên, phần học bạ cũng có thế xuất trên vnEdu (mẫu 1 hay mẫu 2).

Xin Sở GD - ĐT cho biết: Giáo viên có thể xuất học bạ trên vnEdu rồi bấm vào Sổ học bạ được không ?

Kính mong Sở GD - ĐT sớ có ý kiến trả lời và có văn bản chỉ đạo (nếu cho phép) để giáo viên đỡ mất thời gian viết học bạ nhưng không đẹp bằng in rồi bấm vào học bạ của học sinh.


Trả lời:

Xin cảm ơn ý kiến đề xuất của anh/chị; sở, phòng và các nhà trường cũng nhìn thấy điều đó, thậm chí tiến tới là học bạ điện tử. tuy nhiên, trước khi áp dụng đại trà cũng cần nghiên cứu thận trọng, ví dụ như nếu áp dụng ở tỉnh thì khả thí, nhưng học sinh đó chuyển ra khỏi tỉnh thì chưa chắc tỉnh kia đã đồng ý.v.v. hiện Sở chỉ có chủ trương cho phép sử dụng sổ điểm lớn theo hình thức như anh/chị đề xuất. 

Lần nữa, cảm ơn anh/chị Sở sẽ nghiên cứu ý kiến của anh/chị./.