• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  hồ sơ đăng ký tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019 ( Gap)

Con tôi nộp đơn thi tuyển sinh lớp 10.Vì sót tên ở nhà trường , Hiện giờ không có tên dự thi. Mong sở GD & ĐT xét cho con tôi được bổ sung tên dự thi.quá trình học 9 năm, mong sở GD -ĐT xem xét cho tương lai của cháu.

                            Gia đình rất cảm ơn.  Kính mong Hồi đáp 


Trả lời:

Hiện nay, việc đăng ký tuyển sinh lớp 10 theo phần mềm vnedu và đến nay đã hết hạn, dữ liệu đã chuyển về Sở. Tuy nhiên, nếu con anh/chị không có tên thì do nhà trường THCS nơi con anh /chị bị sai sót. Vậy anh/chị đế ngay nhà trường để yêu cầu bổ sung. Nếu thật sự nhà trường có sai sót thì nhà trường sẽ liên hệ với bộ phận tuyển sinh Sở GDĐT để được giải quyết./.