• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Bằng Bổ Túc THCS năm 2017

5/2017, Tôi tham gia thi Tốt nghiệp Bổ Túc THCS, Đa được cấp Chứng nhận TN tam thời. Xin cho hỏi khi nào mới được Sở GD ĐT cấp bằng TN THCS chính thức?


Trả lời:

Sau 1 năm, anh/chị đến trường để nhận bằng./.