• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Chế độ giáo viên

Cho tôi hỏi vợ tôi là giáo viên tại một trường thpt ở Bà Rịa có con nhỏ 6 tháng , vậy khi vào day một tuần theo tiêu chuẩn vợ tôi phải dạy bao nhiêu tiết? Tôi xin cảm ơn quý sở


Trả lời:

Theo quy định, con nhỏ dưới 12 tháng sẽ được giàm 2 tiết so với quy định. Anh/chị liên hệ với lãnh đạo nhà trường sẽ biết chi tiết hơn./.