• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  hỏi về hình thức xã hội hóa trường học thực hiện đúng không?

kính gửi Giám đốc Sở GD ĐT tỉnh

tôi có con hiện đang học tại trường mầm non H, tp Vũng Tàu.

năm học này, khi họp phụ huynh, Nhà trường đề nghị đóng quỹ trường 500 ngàn (năm ngoái 300 ngàn) nhưng chúng tôi không thấy chi tăng việc gì để cần phải tăng tiền quỹ trường cả. như vậy, trường thu 500 ngàn là đúng ko? và tôi được biết quy này nhà trường không được giữ mà là hội cha mẹ học sinh giữ và hội thống nhất mức thu với nhau đúng ko? nhưng ở đây tôi thấy trường tự quyết là đúng hay sai?

thứ 2, trường H  vừa xây dựng được 3 năm, đang trong giai đoạn bảo hành, cớ sao nhà trường lại kêu gọi phụ huynh góp tiền sửa chửa cơ sở vật chất cho nhà trường? như vậy có được không?


Trả lời:

Sở GDĐT trả lời như sau: 

1. Việc nhà trường đề nghị đóng quỹ Hội CMHS (Ban đại diện cha mẹ học sinh) với số tiền là 500 ngàn là không đúng. Vì theo TT 55  của Bộ GDĐT không quy định mức đóng cụ thể mà trên tinh thần tự nguyện.

2. Tiền đóng tự nguyện của phụ huynh vào quỹ này (trên tinh thần tự nguyện) được chi những nội dung liên quan trực tiếp đến học sinh; không chi cho việc trang bị CSVC nhà trường. 

Rất cảm ơn quý phụ huynh đã gửi câu hỏi đến Sở; quý phụ huynh cần tìm hiểu sâu về vấn đế này thì tìm Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT, ngày 22/11/2011 của Bộ GDĐT về Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh./.