• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  dạy thêm buổi chiều

Tôi là giáo viên trường THCS LHP, Tôi có dạy thêm buổi chiều ở trường nhưng khi trả lương, tôi thấy chúng tôi chỉ được 70%, BGH 20%, giáo viên chủ nhiệm thu tiền học phí 10%. Nhưng tôi nhớ, tôi có lần đọc công văn của Sở quy định giáo viên đứng lớp được hưởng 80% có đúng không?. Nếu đúng thì cho tôi biết số công văn đó là công văn gì, để tôi còn thắc mắc với BGH. Nếu BGH ko giải quyết thì tôi phải hỏi ai ạ?


Trả lời:

Nếu trường tổ chức dạy thêm học thêm trong trường thì phải được Phòng cấp phép; Việc chi trả tiền dạy thêm học thêm thực hiện theo Quyết định số 30 ngày 9/10/2012 của UBNd tỉnh, trong đó có quy định: 

Nội dung và tỷ lệ chi: Chi trả thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy thêm; công tác quản lý dạy thêm, học thêm của nhà trường; chi tiền điện, nước, văn phòng phẩm; chi sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ dạy thêm, cụ thể:

- 80% tổng thu tiền học thêm/lớp: Chi trả thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy thêm.

- 05% tổng thu tiền học thêm/lớp: Chi sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ dạy thêm.

- 15% tổng thu tiền học thêm/lớp: Chi điện, nước, văn phòng phẩm, công tác quản lý, quản sinh, bộ phận thu tiền, bảo vệ phục vụ cho công tác dạy thêm, học thêm của nhà trường.

Sở thông báo đến anh/chị