• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Khen thưởng chứng chỉ ngoại ngữ

Ngoài tiếng anh, còn những ngôn ngữ nào được khen thưởng khi đạt chứng chỉ quốc tế? Và cụ thể mức khen thưởng đó là như thế nào?


Trả lời:

anh/chị tìm đọc quyết định của UBND tỉnh BRVT tại đường link sau: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=166598