• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Tuyển viên chức

Kính thưa sở GD.

Khi nào bên sở mình sẽ tổ chức thi tuyển viên chức.

Xin cám ơn


Trả lời:

Sở GDĐT đang tập hợp nhu cầu tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc; khi bắt đầu tuyển Sở sẽ ra thông báo trên website của ngành. Thông báo đến anh/chị./.