• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Chế độ làm công tác PCGD

 Kính gửi Lãnh đạo SGD - ĐT tỉnh BRVT

Cho Tôi hỏi :

Giáo viên làm công tác PCGD - XMC thì được hưởng chế độ như thế nào ?  Mong Lãnh đạo SGD cho câu trả lời sớm để cho Tôi kịp làm chế độ cuối năm . xin chân thành cảm ơn!


Trả lời:

Hiện nay Sở chưa thấy có căn cứ nào của cơ quan cấp trên về chế độ được hưởng của giáo viên làm công tác PCGD-XMC. Mặt khác theo điều lệ nhà trường, công tác phổ cập giáo dục, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi... thuộc trách nhiệm của giáo viên. Nếu có văn bản hướng dẫn về chế độ cho giáo viên làm công tác PCGD-XMC, Sở sẽ có văn bản hướng dẫn sớm cho các đơn vị trực thuộc./.