• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Trả tăng thu nhập

Kính thưa sở giáo dục đào tạo. Khi có quyết định về trường ngày 6 tháng 9 2012 Đến ngày 6 tháng 9 năm 2013 tôi hết thời gian tập sự. Thế nhưng khi chi trả tăng thu nhập nhà trường chỉ trả cho tôi 3 tháng sau hết tập sự là tháng 10. 11. 12 của năm 2013. Qua tìm hiểu các đồng nghiệp của tôi. Thì họ đều được trả tăng thu nhập nếu làm đủ 12 tháng trở lên ở đơn vị đó . Và kể cả giáo viên hợp đồng trường tôi. Có người đã hợp đồng ba năm liên tục nhưng cuối năm ban giám hiệu vẫn không hề chi trả tăng thu nhập. Chúng tôi không dám hỏi ban giám hiệu vì họ rất cường quyền và hơn nữa. Chúng tôi cũng không biết họ làm như vậy có đúng luạt không. Tình trạng này đã tiêos diễn ở trường tôi rất nhiều năm gây bức xúc và bát công cho giáo viên trẻ và giáo viên hợp đồng.kính nhờ sở trả lời thỏa đáng


Trả lời:

Mức tăng thu nhập do tiết kiệm của mỗi trường là khác nhau; tuy nhiên phải dựa trên thi đua của mỗi cá nhân, không bình quân chia đều. Việc anh/chị hợp đồng không được hưởng (theo như thắc mắc của anh/chị) thì cần xem lại các điều khoản trong hợp đồng và quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường. Sở xin thông báo đến anh/chị./.