• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Khi nào có kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển dụng viên chức 2017

Kính gửi Hội đồng tuyển dụng viên chức 2017

Theo thông báo 701 thì cuối tháng 5 sở sẽ công bố kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển dụng viên chức. Và theo lịch làm việc thì thấy Sở đã công bố điểm phúc khảo từ 2 tuần trước nhưng em không thấy thông tin kết quả ở đâu. Gọi điện hỏi phòng Tổ chức cán bộ thì chỉ nghe hứa hẹn và bảo chờ.

Kính mong Sở có câu trả lời chính thức khi nào có điểm phúc khảo và lý do cho sự chậm trễ này là gì?


Trả lời:

Các anh/ chị có thể xem tại đường link này: http://bariavungtau.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=6867:diemchinhthuc&catid=109:t-chc-can-b&Itemid=459