• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  ĐIỂM phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức

cho tôi hỏi khi nào có điểm phúc khảo kỳ thi tuyển dụng viên chức. đã trễ so với thông báo trước đây rồi ạ


Trả lời:

Các anh/chị có thể xem tại đây: http://bariavungtau.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=6867:diemchinhthuc&catid=109:t-chc-can-b&Itemid=459