• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Năm học 2017-2018 ở thanh phố Vũng Tàu có tuyển đặc cách hay thuyên chuyển giao vien nữa không? Thời gian thế nào?


Trả lời:

Do phân cấp quản lý, các bậc học MN, TH và THCS do Phòng GDĐT Tp Vũng Tàu quản lý, trực tiếp chỉ đạo của UBND tp Vũng Tàu. Vì vậy, việc tuyển đặc cách hay thuyên chuyển... anh/chị liên hệ Phòng GDĐT hoặc Phòng nội vụ TP Vũng tàu nhé. Riêng các trường THPT do Sở quản lý chỉ đạo. Việc tuyển đặc cách hay thuyên chuyển, Sở đã có thông báo cụ thể cho các đơn vị trực thuộc. Sở xin trả lời đến anh/chị.