• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi được tính số tiết như thế nào?

Thưa quý sở, hiện nay tôi là một giáo viên THCS. Tôi được phân công dạy 2 lớp 9, kiêm nhiệm tổ trưởng, thư ký hội đồng, bồi dưỡng học sinh giỏi mỗi tuần 4 tiết. Qúy sở cho tôi hỏi: BHG Trường THCS phân công tôi bồi dưỡng học sinh giỏi 4 tiết/tuần để tính vào định mức tiết dạy cho giáo viên THCS 19tiết/ tuần như vậy đúng hay sai?. Vì theo như tôi biết theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, mỗi tiết giảng dạy thực tế được tính bằng 1,5 tiết định mức.  Như vậy, 4 tiết dạy học sinh giỏi của tôi phải được tính bằng 6 tiết thường đúng không ạ????

Xin quý sở cho ý kiến. Chân thành cảm ơn.


Trả lời:

Câu hỏi của anh/chị được Sở trả lời như sau:

1./ Việc tính định mức của nhà trường như trên là đúng.

2./ Tại Khoản b, điều 11 Thông tư 28 quy định: b) Đối với giáo viên được huy động tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thì 1 tiết giảng dạy thực tế được tính bằng 1,5 tiết định mức.

Như vậy, các hoạt động tại điều khoản này nói rõ là do Phòng hoặc Sở huy động. Vì vậy, nếu nhà trường huy động thì không nhất thiết phải tính thành 1,5 . Tuy nhiên, cũng có thể chi theo định mức trên nếu được đưa vào chi tiêu nội bộ của mỗi nhà trường. Sở xin trả lời đến anh/chị.