• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Y te

Cho em hoi y te truong hoc có bị đuổi viec khong.khi khong còn bien che trong nha truong .em cam on a


Trả lời:

Các nhà trường còn nhân viên y tế vẫn tiếp tục làm việc; hiện nay bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 Thông tư Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập... có quy định rõ các chức danh trong nhà trường. Anh/chị tìm đọc để biết rõ hơn nhé!